Gudstenester

På laurdag den 25. januar kl 19.30 er det Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

På sundag den 26. januar kl 11.00 er det Familiegudsteneste i Ivesdal kapell

På sundag den 2. februar kl 11.00 er det Visitasgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

På sundag den 9. februar kl 11.00 er det Ikkje gudsteneste i soknet

På laurdag den 15. februar kl 19.30 er det Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

På sundag den 16. februar kl 11.00 er det Høymesse i Bjerkreim kyrkje

bjerkreimkyrkja.no